Woonfraude

Floris Havelaar, specialist op het gebied van vastgoedrecht, wordt regelmatig gevraagd voor lezingen. Onlangs gaf hij een presentatie over woonfraude, nu voor ongeveer 30 zeer geïnteresseerde studenten. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals onbevoegde onderverhuur (onder andere via Airbnb) en hennepkwekerijen.

De afgelopen jaren verhuur via Airbnb een enorme vlucht genomen. ‘Het is nu bijna niet voor te stellen dat een woningcorporatie en de gemeente Amsterdam in 2015 nog hun twijfels uitten over de onwenselijkheid van die vorm van verhuur, waarbij expliciet het voordeel werd genoemd dat personen met financiële problemen op die wijze wellicht deze problemen zouden kunnen aanpakken. Dit staat in schril contrast met het plan dat de PvdA in november 2017 presenteerde om Airbnb in Amsterdam helemaal te verbieden, omdat verhuur via Airbnb tot enorme overlast en toename van handhavingskosten heeft geleid. Floris: ‘Een dergelijk verbod zal het probleem echter niet of nauwelijks oplossen en alleen maar verplaatsen. Het is dan namelijk nog steeds toegestaan om een deel van een woning (onder) te verhuren als ‘Bed & Breakfast.”

Voorkomen onbevoegde onderverhuur
Floris legde uit op welke manier een verhuurder onbevoegde onderverhuur zoveel mogelijk kan voorkomen. Belangrijk is het onderhuurverbod goed te specificeren en huurder te verplichten zijn hoofdverblijf in het gehuurde te hebben. 

Verder ging hij in op de vraag of een boetebepaling in de huurovereenkomst zin heeft en of de winst kan worden gevorderd die huurder heeft gemaakt met het onbevoegd onderverhuren van een woning. 

Ook ging Floris in op de relevante jurisprudentie op het gebied van Vereniging van Eigenaren. Hij gaf antwoord op de vraag of het nu wel of niet is toegestaan om binnen een Vereniging van Eigenaren (onder) te verhuren via Airbnb.

Hennepkwekerij
Tot slot de hennepkwekerij. Welke problemen doen zich voor als een eigenaar een hennepkwekerij aantreft in een verhuurde woning? Hoe kan dit zoveel mogelijk worden voorkomen – en als het dan toch gebeurt – op welke wijze kan de schade volledig op huurder worden verhaald? Het screenen van de huurder vóór het sluiten van een huurovereenkomst en de risico’s vervolgens zoveel mogelijk bij huurder leggen in de huurovereenkomst, voorkomt in dit verband veel problemen.

Vragen?
Heb je na het lezen van dit artikel vragen, neem dan gerust contact op met Floris Havelaar. Floris is onder meer gespecialiseerd op het gebied van vastgoedrecht. Hij is te bereiken via telefoonummer 020 820 44 67 of per e-mail: havelaar@loyr.nl.