Thuiswerken

Thuiswerken is de norm
Het kabinet heeft op 28 september 2020 bepaald dat thuiswerken voorlopig de norm blijft. Deze norm geldt, tenzij thuiswerken echt niet kan. Daarbij heeft het kabinet bepaald dat in het geval dat iemand tijdens zijn werk op het bedrijf wordt besmet, het bedrijf veertien dagen kan worden gesloten. Van werknemers wordt bovendien verwacht het aantal door hen af te leggen reizen zoveel mogelijk te beperken. Reden waarom veel werkgevers vanaf nu weer zullen kiezen voor voltijds thuiswerken.

Is thuiswerken nu een afdwingbaar recht?
Op 16 juni 2020 heeft de kantonrechter Nijmegen daarover geoordeeld dat thuiswerken geen recht is. Als werknemer werkgever verzoekt om thuis te mogen werken, mag werkgever dat verzoek volgens de kantonrechter weigeren. “Het advies grijpt niet zo ver in op de specifieke rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer in dat werknemer daaruit het recht op thuiswerken kan putten”, aldus de kantonrechter.

Het is de vraag of eenzelfde verzoek van een werknemer in een toekomstige procedure opnieuw zal worden afgewezen, nu een bedrijf op basis van het huidige aangescherpte beleid inmiddels veertien dagen kan worden gesloten. Het zou kunnen dat het oordeel inmiddels de andere kant oprolt. Het is echter aan de wetgever (de overheid) een recht op thuiswerken vast te stellen.

Wet flexibel werken
Ook op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) kan een werknemer, die ten minste een half jaar in dienst is van werkgever, jaarlijks een verzoek tot thuiswerken indienen. Dat geldt echter niet voor werknemers die werkzaam zijn in bedrijf met minder dan tien werknemers. Werkgever is ook op basis van de Wfw niet verplicht met het verzoek van werknemer tot thuiswerken in te stemmen, maar hij moet het wel serieus in overweging nemen en met werknemer hierover overleggen.

Afwijken bij cao of in overleg met de ondernemingsraad
Bij cao of in overleg met de ondernemingsraad kan wel een recht op thuiswerken worden overeengekomen.

Heb jij thuiswerken al in je organisatie ingebed?
Of thuiswerken nu een afdwingbaar recht wordt of niet: het is voor jou als ondernemer van belang thuiswerken zo zorgvuldig mogelijk in je organisatie in te bedden door middel van het opstellen van een transparant thuiswerkbeleid. Dit omdat de Arbobepalingen ook op de thuiswerkplek van je werknemers van toepassing zijn en je op grond daarvan voor gezonde en veilig ingerichte thuiswerkplekken moet zorgen.

Zorg ervoor dat in je thuiswerkbeleid in ieder geval de volgende vragen zijn beantwoord:

 • Welke functies komen voor thuiswerken in aanmerking en welke niet?
 • Wat is het maximumaantal thuiswerkdagen?
 • Hoe vraag je thuiswerken aan?
 • Wanneer start het thuiswerken en wanneer eindigt het weer?
 • Wanneer mag je werknemer verplichten naar kantoor te komen?
 • Wanneer is andersom thuiswerken verplicht?
 • Wanneer moet werknemer bereikbaar zijn?
 • Heb je de risico’s van thuiswerken vooraf in kaart gebracht?
 • Zo ja, hoe zorg je ervoor dat werknemers thuis veilig werken?
 • Stel je daarvoor voorzieningen en/of een vergoeding beschikbaar?
 • En in het geval dat je voorzieningen beschikbaar stelt, wil je ze in geval van beëindiging van het dienstverband ook weer terugkrijgen?
 • Zijn alle bepalingen en begrippen in je beleid duidelijk?
 • Heb je ook aan de inbedding van de AVG gedacht?

Als je vragen hebt over thuiswerken of een op maat gemaakt thuiswerkbeleid voor je organisatie nodig hebt, kun je contact opnemen met Babs Dubois of Hannah Brenninkmeijer via 020-820 44 67 of via hello@loyr.nl. Zij helpen je graag verder.