Huurprijsverhoging 2024

Recentelijk zijn de maximale huurprijsverhogingen voor 2024 bekendgemaakt voor zowel de vrije als de sociale huursector.

Voor huurwoningen in de vrije sector is bepaald dat de huurprijs maximaal met 5,5% mag stijgen. Dit percentage is het maximum, maar verhuurders kunnen ook kiezen voor een lagere huurverhoging. De vastgestelde maximale huurprijsverhoging geldt van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024. Op die datum loopt de wettelijke regeling af die de huurprijsverhogingen bepaalt. Op dit moment zijn er plannen voor een wetsvoorstel om de beperking van de huurverhogingen voor huurders in de vrije sector te verlengen tot 1 mei 2027 om de huurders meer bescherming te bieden. Zodra daar meer nieuws over is zullen wij u daar over informeren.

Indien de huurovereenkomst een hoger percentage vermeldt dan de wettelijk vastgestelde 5,5%, is deze bepaling nietig. Indien een hoger bedrag in de huurovereenkomst staat opgenomen wordt dit naar 5,5% geminimaliseerd.

In de sociale huursector is de maximale huurprijsverhoging voor 2024 vastgesteld op 5,8%. Verhuurders hebben wel de mogelijkheid om hogere verhogingen (maximaal 8,33%) door te voeren bij zeer lage huren (minder dan € 300,- per maand) of bij huurders met een hoog inkomen. In dat geval kan een inkomensafhankelijke huurverhoging worden toegepast.

Heeft u vragen over bovenstaande bepalingen? Neem dan contact op met Chris de Moor of Floris Havelaar van LOYR Advocaten.