Het vennootschappelijk belang

Met welke belangen moet het bestuur van de vennootschap rekening houden bij het runnen van de onderneming?

Een besloten vennootschap kan niet zelfstandig handelen. Zij is afhankelijk van de besluitvorming en de vertegenwoordiging van haar bestuur.

Er spelen binnen de vennootschap verschillende belangen een rol. Zo streven de aandeelhouders naar winstmaximalisatie, willen de werknemers dat hun baan behouden blijft, en rekenen schuldeisers erop dat zij (op tijd) betaald worden. Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat een vennootschap ook een eigen belang heeft, te weten: het bevorderen van een bestendige en succesvolle onderneming. Het bestuur dient rekening te houden met de belangen van al deze betrokkenen.

De belangen van de betrokkenen conflicteren vaak met elkaar. Hoe dient een bestuurder in dat geval op te treden en aan welke belangen moet hij voorrang geven? Hierop is echter geen eenduidig antwoord te geven. Dit zal namelijk afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de onderneming.

Vragen?
Heb je na het lezen van dit artikel vragen, neem dan gerust contact op met Zabih Etemadi. Zabih is onder meer gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht. Hij is te bereiken via telefoonnummer 020 820 44 67 of per e-mail: etemadi@loyr.nl.