Grensoverschrijdend gedrag door de directeur levert werknemer een billijke vergoeding van € 50.000, – op

Als werkgever moet je voor een veilige werkomgeving voor je werknemers zorgen en grensoverschrijdend gedrag zien te voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag komt de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Om die reden zien de meeste werkgevers zich genoodzaakt duidelijk beleid over dit onderwerp binnen hun organisatie te implementeren. Van belang is dat dit beleid bij iedereen binnen de organisatie bekend is en overal gelijk wordt toegepast, ook ten aanzien van een directeur.

Recentelijk heeft de kantonrechter Rotterdam de arbeidsovereenkomst op verzoek van een werknemer op grond van grensoverschrijdend gedrag van de directeur ontbonden, omdat de directeur werknemer (en ook andere collega’s) knuffelde en seksueel getinte opmerkingen maakte.

Werknemersverzoek

Dat een werknemer om ontbinding van zijn of haar arbeidsovereenkomst verzoekt, komt niet vaak voor. Dit omdat een dergelijk verzoek voor werknemer niet zonder risico’s is, omdat hij of zij diens recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering hierdoor immers kan verspelen. Voor werknemer is het voordeel van een verzoek tot ontbinding van diens arbeidsovereenkomst ten opzichte van de opzegging ervan, dat hij of zij het verzoek ook na de uitspraak nog kan intrekken. Een werknemer blijft dan gewoon in dienst, tenzij werkgever naast het verzoek van werknemer een eigen ontbindingsverzoek indient. In dat laatste geval ligt het initiatief tot beëindiging van het dienstverband bij werkgever en loopt werknemer minder risico bij de aanvraag van een WW-uitkering en de toekenning van een transitievergoeding.

Een ander voordeel van een ontbindingsverzoek is dat werknemer aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Een billijke vergoeding wordt alleen toegewezen in geval van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever.

Uitspraak kantonrechter Rotterdam (van 17 augustus 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7007)

Deze uitspraak is een duidelijk voorbeeld van een zaak waarin een werknemer zelf verzocht de met werkgever gesloten arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van grensoverschrijdend gedrag op het werk. De kantonrechter heeft aan werknemer een billijke vergoeding van € 50.000, – bruto toegekend.

In deze zaak is komen vast te staan dat de directeur van werkgever meermalen zowel verbaal als fysiek richting collega’s, onder wie werknemer, over de grens was gegaan. De kantonrechter is van oordeel dat werknemer voldoende heeft aangetoond dat de directeur van werknemers, onder wie werknemer, verlangde dat zij regelmatig met hem knuffelden. Ook heeft zij aangetoond dat binnen de organisatie van werkgever regelmatig seksueel getinte opmerkingen zijn gemaakt. De kantonrechter overweegt dat zeker naar de huidige maatschappelijke maatstaven sprake is van grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkomgeving binnen de organisatie van werkgever. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit dermate ernstig dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever. Het gaat naar het oordeel van de kantonrechter niet aan om als directeur van werknemers te verlangen dat ze regelmatig met je knuffelen, ook niet als dit (mogelijk) met consensus gebeurt; dit is een volstrekt ongepaste en onacceptabele omgangsvorm binnen een bedrijf. Het had op de weg van de directeur gelegen een professionelere opstelling ten opzichte van zijn werknemer in acht te nemen. Daarbij weegt mee dat werknemers zich ten opzichte van een directeur in een afhankelijkheidsrelatie bevinden, aldus de kantonrechter.

Advies

Iedere werkgever dient zich actief voor een veilige werkomgeving in te spannen. Grensoverschrijdend gedrag moet te allen tijde worden voorkomen. Niet alleen is van belang duidelijke omgangsnormen op te stellen, maar ook dat ze duidelijk worden gecommuniceerd en dat ze consequent worden gehandhaafd. Vergeet bij het opstellen van je beleid niet je werknemers de mogelijkheid te bieden tot het doen van een interne melding van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon. Vergeet vervolgens niet deze melding op te volgen door een zorgvuldig feitenonderzoek te laten uitvoeren.