Seminar op 8 november a.s.

 

LOYR geeft op dinsdag 8 november 2022 twee seminars tegelijkertijd.
Voor elk wat wils!

Seminar 1 (16.30 uur – 17.30 uur)

Manita Hamberg (advocaat bij LOYR, gespecialiseerd in commerciële contracten en handelsgeschillen) geeft een presentatie over: “aansprakelijkheid in commerciële contracten“. 

Zonder contract kun je als ondernemer volledig aansprakelijk worden gehouden voor schade als er iets fout gaat bij geleverde diensten of producten. Het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor schade door gebreken of wanprestatie is dan ook een belangrijk onderwerp. Hoe ver mag je daarin gaan richting klanten of samenwerkingspartners? Hoe hanteer je algemene voorwaarden op een goede manier? En wat als tijdens contractsonderhandelingen de andere partij een uitsluiting niet accepteert of eigen algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard? Wat houden begrippen als ‘directe schade’ of ‘gevolgschade’ in?

Het risico op mogelijke aanspraken dwingt een ondernemer tot het leveren van kwaliteit, maar anderzijds moeten de financiële gevolgen van een fout ook wel draagbaar blijven.

Manita zal tijdens het seminar de toehoorders bijpraten over dit onderwerp en op een toegankelijke manier uitleggen hoe ondernemingen het beste grenzen kunnen stellen aan hun aansprakelijkheid voor schade via bijvoorbeeld commerciële contracten of algemene voorwaarden. 

Seminar 2 (16.30 uur – 17.30 uur)

Floris Havelaar (advocaat bij LOYR, gespecialiseerd in vastgoedrecht) en Wessel van der Meulen (fiscalist bij Labro Advisory gespecialiseerd in vastgoed belastingrecht) geven samen een presentatie over respectievelijk: “de risico’s bij koop van vastgoed” en de “Box 3-vastgoedplannen“.

Floris gaat in op de vraag wanneer sprake is van non-conformiteit bij aankoop van een woning, kantoor- of winkelpand. En als er dan sprake is van non-conformiteit moet je tijdig klagen als koper. Wanneer voldoe je aan deze zogenaamde ‘klachtplicht’ (en wanneer dus niet)? Verder laat Floris de onderwerpen ‘contractueel boetebeding’, het ‘financieringsvoorbehoud’ en het ‘schriftelijkheidsvereiste’ de revue passeren.

Tijdens het seminar legt Floris uit waar je op moet letten bij de aankoop van vastgoed om enerzijds te voorkomen dat je aansprakelijk bent voor schade als gevolg van gebreken en anderzijds hoe je aansprakelijkheid zoveel mogelijk kunt voorkomen c.q. uitsluiten. 

De presentatie van Wessel zal gaan over de ‘Box 3- vastgoedplannen’. Wessel staat stil bij de gevolgen voor Box 3-vastgoedbeleggers van het belangrijke Kerstavond-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Hierin geeft de Hoge Raad aan dat het huidige forfaire stelsel in Box 3 [met terugwerkende kracht] in strijd is met het recht op eigendom en het gelijkheidsbeginsel. Tevens beschrijft Wessel de Box 3-kabinetsplannen en flankerende wetgeving voor vastgoedbeleggers in Box 3 (zoals financiering Box 3-vastgoed vanuit eigen BV en de overdrachtsbelasting). 

Doel is dat Wessel in zijn seminar vastgoedbeleggers vanuit fiscaal oogpunt de bouwstenen aanreikt, waarmee zij een strategische [her]overweging van de Box 3-portefeuille kunnen maken. 

Wanneer:     Dinsdag 8 november 2022 van 16:30 tot 17:30 uur  
                     Aansluitend is er een borrel
Waar:           The Lobby, Fizeaustraat 2 in Amsterdam

Je bent van harte uitgenodigd voor het seminar en de borrel. 

Indien je bij het seminar of de borrel aanwezig wilt zijn, verzoeken wij jou een reply te sturen naar hello@loyr.nl.  Vermeld bij de aanmelding de keuze voor ‘Seminar 1 of 2’. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij.