Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tot 4 maart 2024 in loondienst werken

Op 28 september 2023 hebben de ministers van Justitie en Veiligheid uit de lidstaten van de EU in het overleg van de JBZ-Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) in Brussel besloten de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (hierna: “de richtlijn”) voor ontheemden uit Oekraïne tot 4 maart 2024 te verlengen. Hierdoor mogen vluchtelingen die onder deze richtlijn vallen een jaar langer in de EU verblijven en in loondienst werken. Daarnaast hebben zij tot die datum recht op opvang, medische zorg en onderwijs.

De voorwaarden die nu voor werken in loondienst voor Oekraïners gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Dit zodat werkgevers vluchtelingen uit Oekraïne, die onder de richtlijn vallen, langer in dienst kunnen houden of in dienst kunnen nemen. Als je wil weten wanneer en onder welke voorwaarden je een vluchteling uit Oekraïne in dienst kunt nemen of houden, kun je meer informatie terugvinden op de website van de Rijksoverheid.nl.

Wie vallen tot 4 maart 2024 onder de richtlijn?

Voor Nederland geldt dat vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die ná 26 november 2021 uit Oekraïne zijn vertrokken onder de richtlijn vallen alsmede mensen met de Oekraïense nationaliteit die al vóór 27 november 2021 voor langere tijd in Nederland verbleven (bijvoorbeeld omdat zij hier werkten en inmiddels niet meer veilig naar de Oekraïne kunnen terugkeren). Ook derdelanders die uit Oekraïne zijn gevlucht, niet de Oekraïense nationaliteit hebben, maar wel een permanente verblijfsvergunning hebben, vallen onder de richtlijn, net als derdelanders uit Oekraïne met (inter)nationale bescherming. Ook familieleden van deze groepen vallen onder de richtlijn.

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de richtlijn voor derdelanders uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning te bevriezen. Dit tot het moment dat de Raad van State in hoger beroep hierover uitspraak heeft gedaan. Tot het moment van deze uitspraak mogen deze mensen in loondienst blijven werken. Zij hebben hierover een brief van de IND ontvangen. Deze brief moeten ze samen met hun O-document (waarop staat “geldig tot 2 september 2023”) aan jou als ondernemer tonen, voordat je ze mag laten doorwerken.  

Het ministerie van SZW heeft signalen ontvangen dat de informatie over de mogelijkheid van het doorwerken van derdelanders niet bij alle werkgevers bekend is. Dit heeft ertoe geleid dat, ondanks de bevriezing, terughoudendheid bestaat derdelanders in loondienst te nemen, bijvoorbeeld omdat de brief van de IND niet wordt (h)erkend. Om die reden kun je hier de brief van de IND vinden om na te gaan of de derdelanders uit Oekraïne met een tijdelijke vergunning tot de uitspraak van de Raad van State voor jou mogen blijven doorwerken.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over doorwerkende Oekraïners of als je andere vragen hebt, dan kun je contact opnemen met het arbeidsrechtteam van LOYR via dubois@loyr.nl of brenninkmeijer@loyr.nl