LOYR in de media!

Op 28 september 2023 heeft LOYR een online seminar over grensoverschrijdend gedrag verzorgd. Eén van de deelnemers was Diederik Palstra van het Amsterdams Balie Bulletin die naar aanleiding daarvan een interessant artikel heeft geschreven over dit onderwerp, waaraan ook LOYR haar bijdrage mocht leveren. Leuk om zo met het Amsterdams Balie Bulletin te mogen samenwerken! Klik hier voor het artikel