Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort

Sinds mei 2021 is Floris Havelaar voorzitter van Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (hierna: “de Stichting“). De stichting herdenkt slachtoffers van het naziregime bij hun laatste woning in Amersfoort. Ze zijn vermoord of gedeporteerd. Het gaat om ruim 350 Joodse slachtoffers, de helft van de Amersfoortse Joden in die tijd, en meer dan zestig verzetsstrijders.

Op 30 april 2015 zijn de eerste zestien herdenkingsstenen onthuld. Het zijn zwart granieten stenen met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden. In totaal zijn ruim 400 herdenkingsstenen gelegd. Het zijn stille getuigen van stadsgenoten die een gruwelijk lot ondergingen in de Tweede Wereldoorlog.

Het motto van de Stichting is: “Wij zullen hun namen niet vergeten.”. Nu (bijna) alle stenen zijn gelegd, gaat het van leggen naar uitleggen. De Stichting zal zich richten op het doorvertellen van de verhalen over en levens van de ruim 400 mensen die het leven hebben moeten laten door wie zij waren. Floris zal daar samen met de rest van het bestuur van de Stichting zijn energie in steken.

Op 4 mei jl. vond de symbolische overdracht plaats van het voorzitterschap van de Stichting. Meteen daarna heeft het bestuur samen met leden van de werkgroep en vrijwilligers op 201 locaties witte anjers gelegd voor de slachtoffers.