Schols Holding BV

“Floris Havelaar is een vakkundig, proactief meedenkende, advocaat die het te bereiken einddoel nimmer uit het oog verliest.”