Ontslag op staande voet na “TikTok-vakantievideo” van arbeidsongeschikte werknemer

De laatste weken zien wij opvallend veel zaken over ontslag op staande voet voorbijkomen. Zoals jullie weten, is ontslag op staande voet voor werkgevers een zwaar middel om in te zetten. Om die reden zijn daaraan zware vereisten verbonden. De ervaring leert dat een ontslag op staande voet vaak geen standhoudt, omdat niet aan die vereisten is voldaan. Zo ook niet in een zaak waarin een werkgever overging tot ontslag op staande voet na het zien van een ‘TikTok-vakantievideo’ van een arbeidsongeschikte werkneemster (ECLI:NL:RBROT:2024:2436).

Deze werkneemster was voor bepaalde tijd in dienst van werkgever en had zich op een bepaald moment ziekgemeld. Toen zij niet bereikbaar was tijdens haar arbeidsongeschiktheid, ontving zij een waarschuwing. Vervolgens is zij op staande voet ontslagen, omdat zij volgens werkgever weigerde aan haar re-integratieverplichtingen te voldoen en omdat zij zonder overleg en toestemming vakantie zou hebben gevierd. Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer had doen overlopen. Dat werkneemster met vakantie zou zijn geweest. maakte haar werkgever op uit een TikTok-filmpje.

Toch hield het ontslag op staande voet geen stand. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet terecht is verleend, omdat de aangevoerde TikTok-video een compilatie van eerdere vakanties van werkneemster bleek te zijn. Daardoor komt niet vast te staan dat werkneemster tijdens arbeidsongeschiktheid zonder toestemming met vakantie is gegaan.

De kantonrechter heeft de door werkneemster gevorderde billijke vergoeding echter afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat werkgever niet zodanig ernstig verwijtbaar gehandeld heeft dat dit een extra financiële tegemoetkoming rechtvaardigt. Gelet op het filmpje dat werkneemster op TikTok heeft geplaatst, in combinatie met haar herhaalde weigering haar werkzaamheden op het kantoor van werkgever te hervatten, is begrijpelijk dat werkgever het vermoeden had dat zij tijdens haar ziekte elders vakantie aan het vieren was, aldus de kantonrechter.

Loopt een ontslag op staande voet voor werkgevers dan altijd verkeerd af? Nee, niet altijd. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij een uitspraak bespreken, waarbij het gegeven ontslag op staande voet wel in stand blijft.

Mochten jullie te maken krijgen met een situatie, waarin ontslag op staande voet wordt overwogen, zoek dan juridische hulp om de risico’s daarvan in te schatten. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan voor werkgevers namelijk heel duur uitpakken. Wij staan graag voor jullie klaar om dit in goede banen te leiden.