In uurtje bijgepraat over hybride werken en de nieuwe maatregelen

Op 9 december jl. heeft LOYR een online training met de titel “hybride werken en de nieuwe coronamaatregelen” verzorgd. Vanwege het succes daarvan en de vele verzoeken daartoe zullen wij deze training op dinsdag 25 januari a.s. van 9.30 tot 10.30 uur herhalen. Tijdens deze kosteloze online training zullen onder meer de volgende vragen aan bod komen:

– Wat houdt hybride werken in?
– Mag je je medewerkers verplichten naar kantoor te komen of juist thuis te werken? 
– Welke regels gelden voor thuiswerken? Hoe ver reikt mijn zorgplicht? 
– Als je medewerkers naar kantoor komen, mag je ze dan vragen of ze gevaccineerd zijn?
– Mag je werknemers in de horeca of van evenementen naar hun QR-code vragen? 
– Zo ja, moet de anderhalve meter regel dan nog worden toegepast?
– Mag je je medewerkers weigeren als ze niet gevaccineerd zijn?
– Moet je hun loon dan nog blijven voldoen of komt het niet-werken voor eigen risico?

Mogelijk is deze herhaling nog actueler, omdat in week van 2022 het spoedwetsvoorstel tot invoering van 2G (wat neerkomt op het slechts toegang verschaffen van gevaccineerden of genezen personen en dus niet meer van recent geteste personen) in behandeling wordt genomen. Vanzelfsprekend is tijdens de training ook ruimte voor jouw vragen. 

Mocht je graag aan deze online training willen deelnemen, dan kun je je via brenninkmeijer@loyr.nl aanmelden. Als je een collega of bekende wil uitnodigen, dan kan dat natuurlijk. In dat geval ontvangen wij graag haar of zijn naam en mailadres.

We zien jouw aanmelding graag tegemoet.