Het nieuwe FIFA-reglement voor voetbalmakelaars: FIFA Football Agents Regulations

Vanaf 1 oktober 2023 mogen spelers, coaches en voetbalclubs alleen nog gebruik maken van een voetbalmakelaar met FIFA-licentie. Het nieuwe reglement voor voetbalmakelaars, de FIFA Football Agents Regulations (FFAR), is namelijk op 16 december 2022 eindelijk goedgekeurd door de FIFA Council. Een deel van dit reglement is al op 9 januari 2023 in werking getreden.

Dit is wat je daarvan moet weten

De belangrijkste veranderingen zijn de (her)invoering van een examen- en licentiesysteem, een plafond voor de aan de voetbalmakelaars te betalen commissie en beperkingen voor de zogenoemde meervoudige vertegenwoordiging.

FFAR treedt in werking in twee fasen

Fase 1

Op 9 januari 2023 treden de bepalingen over het worden van voetbalmakelaar in werking. Dit geldt met inbegrip van de verplichting voor voetbalmakelaars een examen af te leggen om een licentie te verkrijgen.

Fase 2

Op 1 oktober 2023 treedt de rest van de reglementen in werking, waaronder de regels over het plafond voor de honoraria van voetbalmakelaars en de beperking van meervoudige vertegenwoordiging.

Er geldt ook een overgangsperiode

De zomertransferperiode van 2023 is de laatste transferperiode waarin de huidige regelgeving inzake de intermediairs (Regulations on working with intermediaries) nog van toepassing zal zijn. Daarna zullen alle voetbalmakelaars een licentie moeten hebben voordat zij enige zaakwaarnemersactiviteit mogen uitoefenen.

De nieuwe regels inzake het optreden als voetbalmakelaar zijn niet op transacties met vertegenwoordigingsovereenkomsten die vóór 16 december 2022 zijn gesloten van toepassing, zelfs niet als de transactie na 1 oktober 2023 plaatsvindt. Dit betekent dat het plafond voor commissies en de beperkingen op meervoudige vertegenwoordiging in die gevallen nog niet van toepassing zijn.

Examen

Voetbalmakelaars kunnen vanaf 9 januari 2023 een licentie aanvragen via het agentenplatform van de FIFA. Het examen zal alleen periodiek worden gehouden. Aanvragen om aan het examen te kunnen deel te nemen, kunnen alleen tijdens bepaalde periodes worden gedaan. De examenperiodes voor voetbalmakelaars in 2023 zijn als volgt:

  • van 9 januari 2023 tot 15 maart 2023 voor het eerste FIFA-voetbalmakelaarsexamen dat op 19 april 2023 zal worden gehouden;
  • van 1 mei 2023 tot en met 31 juli 2023 voor het tweede FIFA-voetbalmakelaarsexamen dat op 20 september 2023 zal worden gehouden.

Het examen zal online bij alle aangesloten bonden worden afgenomen. Het examen duurt zestig minuten en behelst twintig multiple-choice vragen. Je bent geslaagd als je minimaal vijftien vragen goed hebt beantwoord.

Voetbalmakelaars die vóór april 2015 een FIFA-licentie hadden

Voetbalmakelaars die eerder (onder de oude FIFA-spelersmakelaarsreglementen van 1991, 1995, 2001 of 2008) een FIFA-licentie hadden en die sinds 1 april 2015 onafgebroken als intermediair bij een nationale bond zijn geregistreerd, hoeven geen examen af te leggen.

Alleen natuurlijke personen

De FIFA-licenties zullen alleen aan natuurlijke personen worden afgegeven. Alleen agenten met een licentie kunnen rechtstreeks als zaakwaarnemer diensten verrichten of potentiële klanten benaderen. Dit betekent dat agentschappen (juridische entiteiten zoals een B.V.) geen licentie kunnen krijgen, hoewel agenten hun activiteiten nog steeds via een agentschap mogen verrichten.

Maximale commissie

Het nieuwe reglement voert een maximum in voor de commissie die een voetbalmakelaar mag verdienen. De hoogte van de commissie is afhankelijk van wie je bijstaat en hoeveel de speler zal verdienen.

Cliënt

Maximale commissie voetbalmakelaar

Jaarlijkse loon speler is minder dan of gelijk aan
USD 200.000 (of gelijkwaardig)

Jaarlijkse loon is meer dan
USD 200.000 (of gelijkwaardig)

Speler of coach

5% van het loon van de speler/coach

3% van het loon van de speler/coach

Nieuwe club

5% van het loon van de speler/coach

3% van het loon van de speler/coach

Nieuwe club én de speler/coach (toegestane dubbele vertegenwoordiging)

10% van het loon van de speler/coach

6% van het loon van de speler/coach

Verkopende club (transfervergoeding)

10% van de transfervergoeding

Wie betaalt de voetbalmakelaar?

Momenteel is het in veel landen gebruikelijk dat clubs de voetbalmakelaar namens de spelers betalen.

Met de invoering van het nieuwe reglement is een andere belangrijke wijziging de invoering van het “de klant betaalt”-principe (“client pays” principle), op grond waarvan clubs geen commissies meer namens spelers of coaches mogen betalen, tenzij het loon van de speler/coach minder dan USD 200.000 bedraagt.

Conclusie

De nieuwe regels hebben vergaande zakelijke gevolgen voor voetbalmakelaars. De meeste voetbalmakelaars zullen in de komende negen maanden een examen moeten afleggen om hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Een goede voorbereiding op het examen is dus van evident belang.

Een andere belangrijke verandering is dat de meeste spelers en coaches zelf verantwoordelijk zullen zijn voor het betalen van de commissie van hun voetbalmakelaars. Daarom is het ook voor spelers en coaches belangrijk dat zij bewust zijn van hun rechten en plichten onder de nieuwe regels.

Vragen?

Als je meer over de FIFA Football Agents Regulations wil weten, dan ben je bij LOYR aan het juiste adres. Babs Dubois en Zabih Etemadi, onder meer gespecialiseerd in Sportrecht, hebben bewezen ervaring op het hoogste niveau in het begeleiden van clubs, coaches, spelers en voetbalmakelaars. Voor eventuele vragen kun je contact met hen opnemen via dubois@loyr.nl en etemadi@loyr.nl