Vakantiedagen

Voorheen bepaalde de Nederlandse wetgeving dat arbeidsongeschikte werknemers minder vakantiedagen opbouwen dan niet-arbeidsongeschikte. Het Europees hof heeft daarover echter bepaald dat dat in strijd was met Europese wetgeving. Om die reden bouwen ook arbeidsongeschikte werknemers nu een vol verlofsaldo op. Om een stuwmeer aan vakantiedagen te voorkomen, heeft de Nederlandse wetgever in ruil daarvoor bepaald dat wettelijke vakantiedagen komen te vervallen per 1 juli van het jaar nadat ze zijn opgebouwd.

In de jurisprudentie is vervolgens echter bepaald dat deze wettelijke vakantiedagen niet zonder meer komen te vervallen. Voor het verval van wettelijke vakantiedagen op 1 juli aanstaande, is het van groot belang dat je als werkgever je werknemers tijdig wijst op het aankomende verval van hun vakantiedagen en hen in de gelegenheid stelt deze dagen ook echt op te nemen. Omdat 1 juli aanstaande inmiddels al in zicht komt, is dit het moment om:

a.) alle medewerkers een korte mail te versturen met daarin de mededeling dat de door hem of haar nog niet-genoten wettelijke vakantiedagen per 1 juli a.s. komen te vervallen als hij of zij ze niet tijdig opneemt; en

b.)  de openstaande vakantiedagen van alle medewerkers in kaart te brengen en werknemers met een grote hoeveelheid nog openstaande vakantiedagen van het vorige jaar daarop te wijzen. Het is van belang het gesprek met deze werknemers aan te gaan en hen daarin te verzoeken hun verlofsaldo omlaag te brengen en dat gesprek goed vast te leggen. Je moet als werkgever aantonen dat je aan je zorgplicht ten aanzien van de ‘recuperatie’ van je werknemer hebt voldaan.

Het is van belang ervoor zorg te dragen dat de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk komen te vervallen door je medewerkers zoals hierboven vermeld actief te stimuleren vakantie op te nemen. Dit omdat het Hof van Justitie van Europa heeft geoordeeld dat niet-vervallen wettelijke vakantiedagen niet verjaren. Dat houdt in dat een werknemer tot jaren terug vergoeding van zijn of haar vakantiedagen kan vorderen (in de uitspraak van het Europese Hof ging het om vakantiedagen van meer dan 12 jaar oud!) en dat tegen het huidige loon inclusief alle emolumenten van de betreffende werknemer. Dat kan dus nog heel duur uitpakken.

Het alleen verzenden van een mailtje met vakantiedagen is dus niet voldoende. Het is echt van belang dat je je werknemers actief stimuleert hun vakantiedagen op te nemen en dat je dat vastlegt om aan te tonen dat je daartoe bent overgegaan.