Aan de slag met de registratie van de door medewerkers gereden kilometers

Sinds 1 juli 2024 zijn werkgevers verplicht alle kilometers die hun medewerkers voor zakelijk en woon-werkverkeer afleggen, vast te leggen in een ‘CO2-registratie’.

Eind januari 2024 is een motie tegen dit plan ingediend, maar deze is verworpen. Dit heeft ertoe geleid dat werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst het aantal afgelegde kilometers van werknemers sinds 1 juli 2024 al moeten registeren. Het gaat hierbij om werknemers met een dienstverband van ten minste 20 uur. Het geldt dus niet uitzendkrachten, gedetacheerden, In deze registratie moet je vermelden of het om zakelijk of woon-werkverkeer gaat. Ook moet je het type vervoersmiddel en het soort brandstof vermelden.

Deze mogelijkheid voor registratie staat ook voor kleinere bedrijven open, maar is voor hen niet verplicht. Het is wellicht wel een idee hiermee aan de slag te gaan als je je medewerkers hebt gestimuleerd met de fiets te komen en je maatschappelijk verantwoord ondernemen wil kunnen aantonen.

Ook kan het aan te bevelen zijn, als je wil weten wat je footprint is, want zodra de overheid voldoende gegevens over het vervoer van werknemers heeft verzameld, is CO2-reductie het doel. Dit om de klimaatdoelen, die de overheid zichzelf heeft gesteld, te kunnen halen. Je weet dan als bedrijf of je op de goede weg zit of maatregelen moet nemen.

Registreer de mobiliteitsgegevens van medewerkers op tijd!

De mogelijkheid de mobiliteitscijfers bij de RVO aan te leveren, is al op 1 januari 2024 geopend. Als je toen nog niet was gestart, worden de cijfers van het laatste halfjaar leidend voor het jaar 2024. De gegevens over het jaar 2024 dien je uiterlijk op 30 juni 2025 in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het daarvoor opgestelde online platform. Na het indienen van de gegevens ontvang je een rapportage met daarin een overzicht van de CO2-uitstoot van de medewerkers van je bedrijf.

Om werkgevers te helpen met het goed invoeren van de juiste gegevens heeft de RVO een handleiding gemaakt. Werkgevers kunnen hierin meer lezen over de verplichte registratie. Ook is uitgebreid omschreven welke gegevens waar moeten worden aangeleverd. Klik hier voor deze handreiking.

Bedrijven in de uitzendsector

Voor bedrijven in de uitzendsector geldt een speciale regeling. Klik hier voor de handreiking voor de uitzendsector.