Voormalig management moet profvoetballer Stefan de Vrij 4,75 miljoen euro betalen

Sports Entertainment Group Football (SEG) moet profvoetballer Stefan de Vrij een bedrag van 4,75 miljoen euro aan schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld in een zaak die de voetballer tegen het voormalige management van SEG had aangespannen. 

SEG moet dat bedrag aan De Vrij betalen, omdat het zijn mededelingsplicht tijdens de overstap van de voetballer van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018 had geschonden. 

SEG heeft aangevoerd dat zij slechts bemiddelde namens Internazionale, zoals ook in de overeenkomst tussen De Vrij en Internazionale is vastgelegd, maar de rechtbank oordeelde dat SEG óók namens De Vrij heeft bemiddeld. In dat geval moet volgens de wet transparant zijn hoe de afspraken onderling liggen, met name als sprake is van een eigenbelang bij de bemiddelaar (SEG) die zelf overeenkomsten over haar verdiensten met Internazionale had gesloten. Volgens die overeenkomsten zou SEG een (aanzienlijke) commissie ontvangen. En daarover had SEG een mededelingsplicht jegens De Vrij.

Volgens SEG heeft zij de door haar te ontvangen commissie van 7,5 miljoen wel degelijk aan De Vrij gemeld. Dit is echter onvoldoende. Zelfs als SEG deze melding zou kunnen aantonen, geldt dat zij daarmee nog niet aan haar mededelingsplicht heeft voldaan. SEG heeft namelijk niet volledige openheid van zaken gegeven door de aanvullende vergoeding van 2 miljoen euro die zij eveneens zou verkrijgen niet te noemen. Daarnaast heeft SEG ook niet aan De Vrij medegedeeld dat zij 7,5 procent van een eventuele transfersom zou ontvangen, althans heeft zij niet aangevoerd dat zij dat zou hebben gemeld. Volgens De Vrij is hem alleen verteld dat hij de helft van een transfersom van SEG zou ontvangen. Daarmee staat de schending van de mededelingsplicht dus vast.

Geschatte schade
Het is onmogelijk te achterhalen wat Internazionale De Vrij zou hebben betaald als die de hoge commissievergoeding aan SEG zou hebben gekend. De schade door het verlies van de kans op nadere onderhandelingen door de schending van de mededelingsplicht moet daarom worden vastgesteld. De rechtbank schat de schade van De Vrij op 50 procent,  van wat SEG voor de deal tussen De Vrij en Internazionale heeft ontvangen en daarmee op 4,75 miljoen euro.

#sportrecht

Lees hier de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:1770