Willemieke de Waal, directeur Kennemer Duincampings B.V.

“Babs geeft ons juridisch advies bij het afsluiten en beëindigen van arbeidscontracten, zowel individueel als collectief. Ze heeft ons ook begeleid bij het oprichten van de ondernemingsraad. Babs is voor ons een kritische sparringspartner. Als we advies nodig hebben is ze altijd bereikbaar en kan ze snel dingen oplossen. Ze heeft geen negen tot vijf mentaliteit en is altijd maar één appje of telefoontje weg. De lijntjes zijn kort. Wij zijn geen doorsnee bedrijf en hebben een ander soort bedrijfscultuur waar de medewerker echt centraal staat. Babs kan zich daar heel goed in inleven. Ze is informeel, intelligent, omgevingssensitief en ze heeft humor. Het is een heel prettig persoon om mee te werken.


Juristen hebben vaak de neiging hoogdravende en ambtelijke taal te gebruiken, maar Babs is altijd in staat een praktische vertaalslag te maken. Toen wij overgingen van personeelsvertegenwoordiging naar ondernemingsraad, heeft ze een spoorboekje met wettelijke bepalingen opgesteld. Dat heeft ze dan zo opgeschreven dat alle werknemers het makkelijk kunnen begrijpen. Babs is echt geïnteresseerd in de mens achter het bedrijf. En ze gaat voor ons door het vuur. Ik vind haar een echte winnaar. Ze is persoonlijk betrokken, heeft een lange adem voor zaken waarbij dat nodig is en kan veel ballen tegelijk in de lucht houden.”