Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s

Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze regeling is in januari 2023 gestart en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

Minister de Jonge kondigde in het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving aan dat het tempo van de verduurzaming van woningen omhoog moet. Ongeveer 20% van het totaal aantal woningen is onderdeel van een VvE. Omdat in een VvE-complex alle individuele appartementseigenaars gezamenlijk eigenaar zijn van het gebouw, ondervinden zij uitdagingen bij de verduurzaming, met name van het vinden van overeenstemming met elkaar omdat niet iedere eigenaar evenveel draagkracht heeft. Verwacht wordt dat verbetering van de financiering hierbij helpt. 

Eén subsidieregeling

Met de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) ontstaat één regeling voor het volledig verduurzamen van het hele VvE-gebouw: subsidie voor energieadvies, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), procesbegeleiding, isolatiemaatregelen en duurzame warmtetechnieken, zoals warmtepompen, zonneboilers en centrale aansluiting op het warmtenet. Daarnaast maakt de SVVE het mogelijk subsidie voor één isolatiemaatregel aan te vragen, terwijl tot 1 januari 2023 de eis gold dat de vereniging van eigenaren minimaal twee isolatiemaatregelen zou moeten uitvoeren om subsidie te kunnen aanvragen. De lat voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voor VvE’s dus verlaagd. Het maximale subsidiebedrag van €  10.000 per appartement wordt verhoogd naar € 15.000 per appartement. Verder is bij uitvoering van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding. 

Financiering voor kleine VvE’s via Warmtefonds

Sinds 1 december 2022 is voor kleine VvE’s financiering door het Warmtefonds mogelijk. Kleine VvE’s zijn VvE’s bestaande uit minder dan acht appartementen. Onderdeel van de financiering is een ‘vangnet’ voor individuele appartementseigenaren die de financiering later toch niet blijken te kunnen dragen. De andere eigenaren van de vereniging hoeven daardoor niet bang te zijn dat de verduurzamingskosten die de buurman niet kan betalen, op hen worden verhaald. Daarmee is de financiering voor alle individuele appartementseigenaren in de VvE verantwoord. Ook is voor VvE’s steeds meer informatie te vinden over verduurzaming op de site verbeterjehuis.nl.

Versnellingsagenda

De verbeteringen van financiering van VvE’s is onderdeel van de versnellingsagenda voor de verduurzaming voor VvE-gebouwen. Deze versnellingsagenda wordt de komende maanden in nauwe samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de andere stakeholders in dit veld uitgewerkt. Hierover zal de Kamer in het voorjaar van dit jaar nader worden geïnformeerd. 

In de versnellingsagenda zullende volgende onderdelen worden uitgewerkt:

  • Versnelling verduurzaming van de grote VvE’s. Gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen om grote VvE’s de komende jaren grotere stappen naar verduurzaming te laten maken;
  • Ondersteunen van (vooral kleine) VvE’s, met voorrang in kwetsbare wijken, die nog geen functionerende VvE-organisatie hebben;
  • Aanpassing van de besluitvorming. Aanpassing van bepaalde (besluitvormings)regels voor VvE’s bij verduurzaming;
  • Verbetering van de informatievoorziening en ontzorging. Verbeterde van de informatievoorziening voor individuele appartementseigenaars en VvE’s en een landelijk dekkend marktaanbod van ontzorging;
  • Verbetering van de financiële ondersteuning. Start van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) op 1 januari 2023 en van de financiering van het Warmtefonds voor kleine VvE’s vanaf december 2022.