Eiting en zijn transferperikelen  

Waar gaat het over?

Op 17 augustus 2023 stond de voetbalclub FC Volendam lijnrecht tegenover haar speler Carel Eiting. In een procedure probeerde Eiting via de arbitragecommissie van de KNVB een transfer naar FC Twente af te dwingen. Eiting ging ervan uit dat hij voor een minimum transferbedrag – rond de € 400.000,00 – kon vertrekken. Dat zou volgen uit het addendum dat was toegevoegd aan zijn arbeidsovereenkomst. In deze veronderstelling was Eiting zelf al mondeling akkoord met FC Twente. FC Volendam ging niet akkoord met het bod van FC Twente. FC Volendam was van mening dat er geen gelimiteerd transferbedrag was overeengekomen. Eiting stapte vervolgens naar de arbitragecommissie en de zaak kwam voor. Op dinsdag 22 augustus 2023 werd Eiting door de arbitragecommissie in het ongelijk gesteld. Lees hier de uitspraak.

Eerste procedure

Uit de uitspraak volgt dat de arbitragecommissie van mening is dat FC Volendam geen transfer mag blokkeren waarbij ten minste het minimum transferbedrag wordt betaald. Volgens de arbitragecommissie hebben partijen zich wel verplicht eerst in te spannen om een zo hoog mogelijk transferbedrag te realiseren, in lijn met de praktijk van de voetbalmarkt. Daaraan is volgens de arbitragecommissie niet voldaan. De arbitragecommissie is namelijk van oordeel dat FC Volendam nooit de kans heeft gehad om ‘normaal’ te kunnen onderhandelen over de hoogte van de transfersom. De arbitragecommissie houdt wel de mogelijkheid open dat Eiting alsnog naar FC Twente kan transfereren. De arbitragecommissie overweegt dat als partijen zich jegens elkaar actief en constructief opstellen, er wellicht nog een overeenstemming kan worden bereikt. Hierover later meer.

Addendum

Een addendum kan voorwaarden of verplichtingen bevatten die later worden bijgevoegd aan de arbeidsovereenkomst. In het overeengekomen addendum tussen Eiting en FC Volendam staat voor zover hier relevant:

 “Daarom hanteren beide Partijen het basisprincipe dat alles in ieders macht zal worden aangewend om gezamenlijk tot een maximale transfersom te komen”

 “ten aanzien van onderhavige afspraken totale discretie te tonen en deze afspraken dus ook niet te delen met Derden. Dit teneinde Werkgever niet bij voorbaat al uit te schakelen in de normale onderhandelingen zoals deze plaatsvinden op de voetbalmarkt, dat wil zeggen op basis van vraag en aanbod, vanuit het gezonde streven naar een correcte afkoopsom conform uitgangspunt (B).”

 De minimum transfersom voor Eiting is inderdaad rond de € 400.000,00, maar dit is iets anders dan een gelimiteerd transferbedrag. Een gelimiteerd transferbedrag is namelijk een vast bedrag dat als vergoeding voor het tussentijds beëindigen van een spelerscontract wordt betaald. Als hiervan sprake was, zou Eiting op dit moment al speler van FC Twente zijn geweest. Omdat Eiting FC Volendam buitenspel had gezet door het minimum transferbedrag als gelimiteerd transferbedrag te zien en al met FC Twente akkoord was, heeft Eiting zich niet aan de afspraak gehouden uit het addendum om zich in te spannen om tot een maximale transfersom te komen. Daarom is Eiting door de arbitragecommissie in het ongelijk ongesteld.

De arbitragecommissie laat de deur nog wel op een kier voor Eiting door te stellen dat:

“gelet op de gemaakte afspraken middels het Addendum – uiteindelijk wel de beperking dat Volendam zich na ‘normale’ onderhandelingen zou moeten neerleggen bij een uitkomst voor zover ten minste het in het Addendum overeengekomen minimum wordt bereikt.”

Tweede procedure

Op grond van bovenstaande bepaling is Eiting op 28 augustus 2023 nogmaals naar de arbitragecommissie gestapt. Op 30 augustus 2023 kwam de zaak voor. Eiting stelde dat hij en FC Twente zich inmiddels actief en constructief tegenover FC Volendam hadden opgesteld. FC Twente en Eiting zouden beide financiële concessies hebben gedaan om tot een nieuw finaal bod te komen. FC Twente was namelijk overgegaan tot een bod van € 1.000.000,00 en ook Eiting zou afzien van een deel van zijn doorverkooppercentage en van zijn tekengeld van € 250.000,00. Echter, FC Volendam accepteerde het bod wederom niet.

De arbitragecommissie kwam diezelfde avond nog tot haar oordeel. Op basis van het addendum en de actieve en constructieve houding van zowel Eiting en FC Twente was de arbitragecommissie van mening dat de transfer doorgang kon vinden. De arbitragecommissie stelde dat er nu ‘normale’ onderhandelingen hebben plaatsgevonden en daarom is Eiting uiterlijk 1 september 2023 speler van FC Twente.

Als je vragen hebt over de uitspraken of over andere sportrechtvraagstukken, neem dan contact op met Chris de Moor of één van onze andere sportrechtadvocaten van LOYR